Петрич 2850, пл. Македония № 10

тел.: +359 745/50 550

GSM: +359 889/00 99 94

e-mail: best.trips.bg@gmail.com

Помощта по проекта допринесе, за покриване на текущи разходи на фирмата в период на икономическа стагнация и намаляване на приходите.